Links

Noordstad is sponsor van het 1e damesteam Watervogels

 

 

Adfiz is de grootste branchevereniging van onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. De leden van Adfiz hebben samen ruim 1600 vestigingen in Nederland. Financieel adviseurs die lid zijn van Adfiz zijn actief in verzekeringen, pensioenen en/of financiële planning, zijn professioneel en deskundig, zoeken naar constante verbetering en die hechten aan maatschappelijke waardering voor hun werk.

 
Wilt u meer weten over een voertuig en via het kenteken opvragen of het voertuig APK is gekeurd? Klik hier

 


Oude polis kwijt?

Het komt regelmatig voor dat bij overlijden van de verzekerde de begunstigden wel weten dat de verzekerde een levensverzekering heeft afgesloten. Zij kunnen echter de levensverzekeringspolis niet meer terugvinden. De begunstigde is vaak de erfgenaam of de partner van de verzekerde. Het Verbond van Verzekeraars (het Verbond) heeft een procedure opgesteld om een verloren polis op te sporen. Meer weten, klik hier.
 
De maatschappij op mijn polis bestaat niet meer..
Voor oude polissen van begrafenis- of levensverzekering. Klik hier om zelf de gegevens van uw oude polis terug te vinden. De nieuwe maatschappij staat erachter.