Niet alles is (nog) verzekerbaar

Niet alles is (nog) verzekerbaar

Een verzekering wordt vaak afgesloten om de financiële gevolgen van een calamiteit op te vangen. Daarvoor is wel vereist dat bij een dergelijke calamiteit de verzekeringsmaatschappij financieel draagkrachtig is om de gevolgen van dit soort schades te dragen. Ook wanneer heel veel Nederlanders op hetzelfde moment te maken krijgen met een schadevoorval.

Er zijn echter calamiteiten denkbaar die zo enorm zijn dat deze de draagkracht van verzekeringsmaatschappijen te boven gaan. Zouden deze rampen toch onder de dekking van een verzekering vallen dan zouden, indien een dergelijke ramp zich voordoet, de verzekeraars direct in betalingsproblemen komen. Daarom heeft de Nederlandse wetgever verzekeraars verboden bepaalde risico’s te verzekeren.

Dat betreft bijvoorbeeld het risico van aardbeving. In vrijwel alle verzekeringen voor gebouwen is dit risico dan ook van dekking uitgesloten. Toch gaat het hier om een reëel risico. In 2015 werden er in Nederland maar liefst 112 aardbevingen gemeten die bijna 29.000 schademeldingen opleverden.

Maar ook wanneer de duinen bij een storm het zeewater niet meer zouden tegenhouden en bijvoorbeeld de Randstad onder water loopt, is dit risico uitgesloten van de meeste verzekeringen in Nederland. Dit geldt ook voor een atoomkernreactie doordat bijvoorbeeld iets helemaal fout gaat bij een kerncentrale.

Verzekeraars zien wel degelijk mogelijkheden om bepaalde grote risico’s toch verzekerbaar te maken. Bijvoorbeeld het overstromingsrisico. De gedachte daarbij is om een verplichte opslag te heffen op alle opstalverzekeringen. Dus ook bij verzekeringen voor gebouwen die hoog gelegen zijn en weinig risico lopen getroffen te worden door een overstroming. De politiek wil het verbod echter nog niet opheffen. Voorlopig betekent dit we moeten leren leven met de wetenschap dat bepaalde risico’s, die grote schade voor individuele burgers kunnen veroorzaken, niet verzekerbaar zijn.

Door hieronder op 'lees meer' te klikken, kunt u naast dit artikel nog meer nieuwsartikelen lezen die wellicht ook uw interesse hebben.

Voor vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw adviseur!

...lees meer